Analiza składu ciała, jej rodzaje oraz jak się do niej przygotować

Blog Dietetyczny
Home / Diagnostyka / Analiza składu ciała, jej rodzaje oraz jak się do niej przygotować
Analiza składu ciała, jej rodzaje oraz jak się do niej przygotować

Analiza składu ciała, jej rodzaje oraz jak się do niej przygotować

Na wstępie musisz wiedzieć, że każdy specjalista nie powinien przystępować do pracy bez odpowiedniej diagnostyki, czego filarem jest analiza składu ciała. Zobacz jakie jeszcze elementy powinny wystąpić podczas wizyty u dietetyka. Podstawowe rodzajem analizy jest Bioimpedancja elektryczna (BIA) oraz w różnej konfiguracji metody konwencjonalne.

Co można zbadać analizując skład ciała?

Dzięki badaniu BIA można zmierzyć ilość tkanki mięśniowej, tłuszczowej, tkanki wisceralnej (brzusznej), całkowitą zawartość wody w organizmie, masę kości, dobowe zapotrzebowanie na energię (w kcal lub kJ), wiek metaboliczny, oczywiście wagę ciała.

Za pomocą metod konwencjonalnych można zbadać obwody ciała, grubość tkanki tłuszczowej oraz jej zawartość w ciele, wysokość osoby badanej, wagę ciała oraz dobowe zapotrzebowanie na energię (w kcal lub kJ).

Jakie są główne rodzaje wykonywanych analiz?

W zasadzie wyróżniamy dwa główne rodzaje badań. Pierwsze to BIA, które jest uzupełniane konwencjonalnymi badaniami. W niektórych przypadkach można wykonać tylko te drugie.

Bioimpedancja elektryczna

Powszechnie znana jako BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) to metoda analizy składu ciała, w której używa się prądu elektrycznego. W badaniu tym wykorzystuje się fakt, że poszczególne tkanki organizmu zawierają mniej lub więcej wody i w związku z tym w różnym stopniu przewodzą elektryczność.

Bioimpedancja elektryczna jest bezpieczna dla organizmuprąd nie powoduje podrażnienia nerwów ani mięśnia sercowego. Do tej pory nie odnotowano żadnych działań niepożądanych związanych z analizą składu ciała metodą BIA.

UWAGA! Analizy składu ciała tą metodą nie przeprowadza się u kobiet miesiączkujących, a także u osób z wszczepionym rozrusznikiem czy metalowymi implantami oraz u kobiet ciężarnych. Pomiary wtedy odbywają się tylko i wyłącznie za pomocą metod konwencjonalnych.

Jak się przygotować do analizy składu ciała metodą BIA? 

Najbardziej wiarygodne wyniki otrzymujemy, gdy są spełnione poniższe punkty:

  • nie spożywasz alkoholu przez 48 godz.
  • nie wykonujesz intensywnego wysiłku fizycznego przez 12 godz
  • masz pusty pęcherz
  • nie spożywasz jakichkolwiek napojów czy pokarmów przez min. 2 godz (kilka łyków nie zaszkodzi, ale już szklanka wody może zrobić różnicę)
  • nie zażywasz leków moczopędnych przez 7 dni (jeżeli jest to możliwe)
  • nie smarujesz kremem stóp przez 12 godz
  • jesteś po wypróżnieniu
  • nie badasz się w trakcie miesiączki ani 2-3 dni przed lub po

Metody Konwencjonalne

Badania za pomocą metod konwencjonalnych wykonuje się niezależnie od tego czy wykonuje się BIA, czy nie, dlatego można stwierdzić, iż BIA stanowi uzupełnienie podstawowych badań. Możemy wyróżnić następujące rodzaje badań konwencjonalnych:

Wywiad lekarski

Dietetyk zawsze powinien go wykonać, gdyż odpowiednio przeprowadzony stanowi skarbnicę wiedzy o aktualnym sposobie odżywiania, przebytych chorobach, aktualnie branych lekarstwach, lub chronicznych schorzeniach.

Pomiar tkanki tłuszczowej

W przypadkach, gdy nie można wykonać tego badania za pomocą BIA dietetyk wykorzystuje Fałdomierz. Następnie za pomocą skomplikowanych wyliczeń oraz przy użyciu specjalnych tabel określa ilość tkanki tłuszczowej, jej procent względem masy całkowitej oraz rozmieszczenie.

Mierzenie obwodów

Pełna diagnostyka wymaga sprawdzania obwodów ciała pacjenta, dzięki czemu dietetyk ma pełną kontrolę nad przebiegiem i skutkami stosowanej diety. Pomiaru dokonuje się za pomocą specjalnej miarki obwodów.

Badanie wysokości pacjenta

Dzięki specjalnemu wzrostomierzowi oraz odpowiedniemu ułożeniu sylwetki badanego, otrzymujemy dokładny wzrost pacjenta oraz powtarzalność wyników.

Sprawdzenie aktualnej wagi

W przypadkach kiedy nie można użyć metody BIA do ustalenia masy całkowitej ciała stosuje się mierzenie wagi pacjenta za pomocą specjalistycznej wytarowanej wagi. Stosowanie wagi tylko u dietetyka gwarantuje powtarzalność wyników.

Pamiętaj! Stosowanie jednej wagi do pomiarów jest bardzo ważne, gdyż tylko przy powtarzalnych wynikach jest możliwość monitorowania postępu stosowanej diety.

Jak się przygotować do analizy składu ciała metodami konwencjonalnymi?

W przypadku badań konwencjonalnych należy przygotować się jak do wizyty u dietetyka.