REGULAMIN SKLEPU

§1 Postanowienia ogólne:

1.1 Definicje:

 1. Sklep – Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna Patrycja Krynicka, z siedzibą przy ul. Wenecka 4/3, 71-667 Szczecin, NIP 8531506848.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu.
 3. Towar – produkt oferowany przez Sklep, w tym także e-booki, czyli produkt cyfrowy bez nośnika danych.

1.2 Czego dotyczy regulamin:

Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady zawierania umów sprzedaży.

1.3 Dane kontaktowe sklepu:

Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna Patrycja Krynicka
Adres: ul. Wenecka 4/3, 71-667 Szczecin
NIP: 8531506848
Email: dietetyk@smakzdrowia.bio
Telefon: 579 528 468

1.4 Informacje odnośnie zapoznania się z regulaminem:

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 3. Regulamin stanowi umowę między Użytkownikiem a Sklepem.

1.5 Sposób komunikacji:

 1. Komunikacja między Stroną a Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem podanego adresu email dietetyk@smakzdrowia.bio.
 2. Użytkownik może składać zapytania, zgłaszać uwagi i reklamacje drogą mailową.

§2 Rodzaje i zakres działalności sklepu:

2.1 Oferta sklepu:

Sklep specjalizuje się w oferowaniu e-booków z zakresu zdrowego odżywiania i dietetyki.

2.2 Zmiany w ofercie:

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, ceny oraz w regulaminie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2.3 Informacje o towarach:

 1. Opisy towarów na stronie Sklepu mają charakter informacyjny.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w opisach.

2.4 Dostępność towarów:

 1. Sklep informuje o dostępności towarów na stronie produktu.
 2. W przypadku braku dostępności informacje są przekazywane Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia.

§3 Proces składania zamówienia:

3.1 Zasady składania zamówień:

 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych kontaktowych oraz dostawy.

3.2 Potwierdzenie zamówienia:

Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie na podany adres email.

3.3 Zmiana zamówienia:

 1. Zmiany w zamówieniu można dokonać przed jego potwierdzeniem.
 2. Po potwierdzeniu zamówienia, zmiany są możliwe jedynie po skontaktowaniu się z obsługą klienta.

3.4 Anulowanie zamówienia:

 1. Anulowanie zamówienia przed jego wysłaniem jest możliwe.
 2. W przypadku anulowania po wysłaniu, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą klienta.

§4 Prawa autorskie i licencje:

 1. Produkty Cyfrowe są chronione prawami autorskimi, a ich zakup nie uprawnia do ich dalszego rozpowszechniania, sprzedaży, czy udostępniania osobom trzecim, chyba że zezwala na to wyraźna licencja zakupiona przez Kupującego.
 2. Kupujący nabywa jedynie prawo do korzystania z Produktów Cyfrowych w zakresie określonym w warunkach ich licencji.

§5 Płatności:

5.1 Metody płatności:

 1. Płatności za zamówienia można dokonywać różnymi metodami dostępnymi na stronie Sklepu.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu transakcji.
  PKO BP
  Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna Patrycja Krynicka
  98102047950000930204090726

5.2 Faktury:

Użytkownik otrzymuje fakturę elektroniczną wraz z zamówieniem.

§6. Warunki dostawy Towarów:

6.1 Dostawa:

 1. Towary są dostarczane na adres mailowy podany przez Użytkownika.
 2. Umożliwione jest dwukrotne pobranie pliku.

6.2 Czas dostawy:

 1. Plik jest dostępny bezpośrednio do pobrania po zakończeniu składania zamówienia.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane brakiem pobrania pliku.

§7 Zasady ogólne odstąpienia od umowy:

7.1 Prawo do odstąpienia:

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podawania przyczyny.

7.2 Procedura odstąpienia:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenta, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej sprzedaży produktów
 • produktu cyfrowego.
 1. Utrata prawa do odstąpienia:

Zgodnie z art. 38 ust. 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący, który wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz został poinformowany o utracie prawa odstąpienia po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, traci prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Procedura odstąpienia:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży produktów cyfrowych, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przed upływem terminu odstąpienia poprzez adres mailowy dietetyk@smakzdrowia.bio

 1. Konsekwencje odstąpienia:

W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży produktów cyfrowych, Kupujący zostanie zwrotnie informowany o utracie prawa do odstąpienia, jeżeli zgodził się na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia.

 1. Uwagi dodatkowe:

Odstąpienie od umowy dotyczącej sprzedaży produktów cyfrowych obejmuje tylko te produkty cyfrowe, które nie zostały pobrane lub dostarczone w inny sposób przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

W przypadku pytań dotyczących odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży produktów cyfrowych, Kupujący może skontaktować się z obsługą klienta pod adresem dietetyk@smakzdrowia.bio

7.3 Zwrot środków:

 1. Sklep zwraca środki za zakupione towary w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

§8 Reklamacje:

8.1 Zasady reklamacji:

 1. Reklamacje dotyczące wad fizycznych Towarów lub problemów z pobraniem e-booków będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.2 Kontakt w sprawie reklamacji:

W przypadku reklamacji, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą klienta pod adresem dietetyk@smakzdrowia.bio

8.3 Odpowiedzialność Sklepu:

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z zakupionego towaru.
 2. Odpowiedzialność Sklepu ograniczona jest do wartości zamówienia.

§9 Zastrzeżenia i odpowiedzialność:

9.1 Zastrzeżenia:

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie Sklepu.

9.2 Odpowiedzialność:

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony spowodowane czynnikami niezależnymi od niego.

§10 Usunięcie konta Użytkownika:

10.1 Usunięcie konta:

 1. Użytkownik może usunąć swoje konto w każdej chwili, informując o tym Sklep drogą mailową na adres dietetyk@smakzdrowia.bio.

§11 Postanowienia końcowe:

11.1 Regulamin:

Regulamin wchodzi w życie od daty opublikowania na stronie Sklepu.

11.2 Prawo właściwe:

W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

11.3 Rozstrzyganie sporów:

Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Dziękujemy za korzystanie z naszego Sklepu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres email: dietetyk@smakzdrowia.bio.